Safety

หมวด: Others
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2562
เขียนโดย Super User

Party

หมวด: Others
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2562
เขียนโดย Super User

Training

หมวด: Others
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2562
เขียนโดย Super User

STAR STEMS AWARD

29-10-2562 Hits:3720 Training Super User - avatar Super User

          ในวันที่ 29 ตุลามคม 2562 บริษัท ชิบาคาวะ เข้ารับมอบรางวัล  "STAR STEMS พลเมืองดี วินัยเด่น ๒๕๖๒ : ดาวเดียวกันไปด้วยกัน" สถานประกอบการสร้างเสริมวินัย ใส่ใจสุขภาพ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดย ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร...

Read more

โครงการ STAR STEMS

25-04-2562 Hits:2629 Training Super User - avatar Super User

          ในบริษัท ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) เข้าร่วมโครงการ STAR STEMS Workplace for Health Promotion สถานประกอบการสร้างเสริมวินัย ใส่ใจสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุน งบประมาณของ มูลนิธิอาชีวเวชศาตร์ไทย สู่การขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                  

Read more

เติมพลังใจ เติ…

26-12-2561 Hits:2487 Training Super User - avatar Super User

 เติมพลังให้ใจ เติมไฟ ให้กับคนทำงาน    

Read more

Ceremony

หมวด: Others
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2562
เขียนโดย Super User

CSR

หมวด: Others
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2562
เขียนโดย Super User

เนื้อหาอื่นๆ...