เติมพลังใจ เติมไฟให้คนทำงาน

หมวด: Training
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562
เขียนโดย Super User

 เติมพลังให้ใจ เติมไฟ ให้กับคนทำงาน

 

 

STAR STEMS AWARD

หมวด: Training
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562
เขียนโดย Super User

    

     ในวันที่ 29 ตุลามคม 2562 บริษัท ชิบาคาวะ เข้ารับมอบรางวัล  "STAR STEMS พลเมืองดี วินัยเด่น ๒๕๖๒ : ดาวเดียวกันไปด้วยกัน" สถานประกอบการสร้างเสริมวินัย ใส่ใจสุขภาพ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดย ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานฯ และนอกจากนี้ทาง บริษัท ชิบาคาวะ ยังคว้ารางวัลชมเชยอันดับที่ 1 สำหรับ Video Clip โครงการ STAR STEMS อีกด้วย

 

ที่มา : http://www.onec.go.th/index.php/page/view/Newseducation/3806

โครงการ STAR STEMS

หมวด: Training
เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 26 ตุลาคม 2562
เขียนโดย Super User
          ในบริษัท ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) เข้าร่วมโครงการ STAR STEMS Workplace for Health Promotion สถานประกอบการสร้างเสริมวินัย ใส่ใจสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุน งบประมาณของ มูลนิธิอาชีวเวชศาตร์ไทย สู่การขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่รอง