Joomla Business Template
 

      ผู้นำด้านการผลิตอุปกรณ์แสงอันดับหนึ่งของโลก ชิบาคาวะไม่เพียงแต่ภาคภูมิใจที่ได้รับผิดชอบหน้าที่ในทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม

ในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเช่นกัน ความรับผิดชอบที่ว่านั้นได้แก่การดำเนินธุรกิจให้ ดำรงอยู่...การส่งต่อสินค้า และ ผลิตสินค้า อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบ

ที่จะต้องสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆออกมา อย่างไม่หยุดยั้ง ในอีกความคิดหนึ่งก็อยากให้หลายๆคนได้รับรู้ถึงความสนุกเพลิดเพลินและความวิเศษของ...อุปกรณ์แสง...มากขึ้น

สิ่งนี้เองคือ "ความใฝ่ฝันและภารกิจของเรา" 

                 Shibakawa จะรับผิดชอบหน้าที่ในทางธุรกิจและจะทำความใฝ่ฝันให้บรรลุเป้าหมายในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการผลิต อุปกรณ์แสงและแฟลช พวกเราจะก้าวไป

บนเส้นทางของ ผู้นำด้านการผลิตอุปกรณ์ แสงอันดับหนึ่งของโลกให้สามารถส่องสว่างความใฝ่ฝัน อนาคตและวัฒนธรรมอย่างอิสระภาพและไม่สิ้นสุด

Welcome to Shibakawa(Thailand) Co.,Ltd.

 

Assembly

Injection

Spray

Printing