โครงการ STAR STEMS

หมวด: Training เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 26 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User
          ในบริษัท ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) เข้าร่วมโครงการ STAR STEMS Workplace for Health Promotion สถานประกอบการสร้างเสริมวินัย ใส่ใจสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุน งบประมาณของ มูลนิธิอาชีวเวชศาตร์ไทย สู่การขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮิต: 2630