กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

หมวด: CSR เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User

     ในวันที่ 26 กันยายน 2558 ชาวชิบาคาวะ ร่วมใจปลูกป่าทดแทน ณ พื้นที่ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮิต: 3403